Search
Close this search box.

Regulamin

I Informacja ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady wykonania przez Czystegroby.pl, zwanym

dalej Usługodawcą, usług zlecanych przez Klienta, zwanego dalej Zlecającym

2. Czystegroby.pl jest firmą należącą do KF Michał Kaczmarek NIP 7792121064 REGON 300797271, Dopiewiec ul. Promenada 21, 62-070

II składanie zamówienia

1. Zlecający składa zamówienie

– telefonicznie pod numerem tel. 601 171 228

– na adres e-mail, biuro@czystegroby.pl

– poprzez formularz dostępny na stronie czystegroby.pl, w zakładce kontakt

2. Dla prawidłowego wykonania usługi Zlecający podaje Usługodawcy:

– Imię i Nazwisko zmarłego/zmarłych

– Miejsce pochówku

– rok pogrzebu

– swój adres e-mail

– zakres planowanych prac

3. Podanie przez Zlecającego danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi, a ich brak uniemożliwia jej wykonanie. Składając zlecenie usługi Zlecający wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym do wykonania przez Usługodawcę zlecenia usługi.

III Termin realizacji zamówienia

1. Zamówienie zostanie wykonane w dogodnym dla Zlecającego terminie, ale nie później niż 7 dni od daty złożenia zamówienia. Usługodawca poinformuje Zalecającego o terminie wykonania usługi.

2. Realizacja zamówienia może zostać przesunięta z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (warunki atmosferyczne, zamknięcie cmentarza itd.)

IV. Realizacja zamówienia

1. Zawarcie umowy następuje w momencie wpłaty ustalonej kwoty za usługę na konto Usługodawcy

2. W przypadku podania błędnych danych lokalizacji nagrobka przez Zlecającego zostanie pobrana dodatkowa opłata za dojazd w wysokości 20zł i wskazany zostanie nowy termin na wykonanie usługi.

3. W przypadku zamawiania zniczy lub kwiatów, Zlecający uzgodni z Usługodawcą kwotę, rodzaj oraz kolor w/w artykułów.

4. Rachunek za usługę zostanie wysłany przed realizacją usługi (wersja elektroniczna) na prośbę kupującego.

5. Zlecający jest zobowiązany do poinformowania Usługodawcy o szacunkowym stanie pomnika. W przypadku zaniedbanych pomników, które wymagają dodatkowych czynności zostanie doliczona dodatkowa opłata uzgodniona ze Zlecającym.

6.Po wykonaniu usługi wysłana zostanie dokumentacja zdjęciowa po i przed wykonaniem usługi. Zdjęcia zostaną wysłane w tym samym dniu, w którym wykonano usługę na e-mail lub numer telefonu (MMS).

V. Płatności

1. Płatność za wykonaną usługę należy wykonać przelewem na konto.

ING 30 1050 1520 1000 0097 3438 6205

VI. Reklamacje

1. Zlecający ma prawo do reklamacji w terminie do 7 dni po wykonaniu usługi.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania.

3. Reklamacje należy zgłaszać na adres biuro@czystegroby.pl.

VII Anulowanie zamówienia

1. Zlecający ma prawo do anulowania zamówienia w dowolnym momencie, pod warunkiem że realizacja usługi nie została rozpoczęta

2. Realizacja usługi następuje w momencie podjęcia czynności zmierzających do wykonania zamówionej usługi (kupno artykułów, wyjazd na miejsce wykonania usługi)

VIII Inne informacje

1. Usługodawca nie odpowiada ze szkody wyrządzone przez inne osoby, warunki atmosferyczne i kradzieże.

2. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności związanej z jakością świadczonych usług.

3. Dojazd do cmentarzy dodatkowo płatny w przypadku:

– kiedy usługa jest niższa niż kwota 70zł do następujących cmentarzy:

Poznań Miłostowo, Suchy Las, Niepruszewo, Ceradz, Kiekrz, Rokietnica, Stęszew, Komorniki

w reszcie przypadków w cenie

4. Nagrobki z lastriko- mycie pomników odbywa się metodą „ręczną”. Firma Czystegroby nie posiada myjek wysokociśnieniowych. W przypadku pomników z lastriko reklamacja nie zostanie uwzględniona.

Shopping Cart